psychoanalytische therapie

Een psychoanalytische therapie is intensiever dan een psychologische begeleiding.

In een psychoanalytische therapie onderzoeken cliënt en therapeut samen de onderliggende psychische drijfveren die het denken, voelen en handelen bepalen en die de basis vormen van de ervaren symptomen, innerlijke spanningen en angsten. Het beter en doorvoeld begrijpen van de verbanden tussen het psychisch functioneren in het verleden en het heden leidt tot grotere keuzemogelijkheden en een verbeterd algemeen psychisch welbevinden.

Meestal duurt deze therapie langer, minstens enkele maanden, soms jaren. De frequentie is eveneens in onderling overleg te bepalen (1maal per 2 weken, of 1 à 2 maal per week). Hoe hoger de frequentie van de therapie, hoe meer gelegenheid er is voor het ontdekken, herkennen en begrijpen van onverwerkte en onbewuste gevoelens. Hoe lager de frequentie van de therapie, hoe meer het accent komt te liggen op het omgaan met gebeurtenissen in het dagelijkse leven. Een belangrijk verschil met de psychoanalytische kuur (op de divan) is ook, dat patiënt en therapeut in een psychoanalytische therapie tegenover mekaar zitten.

U vindt meer informatie over psychoanalytische therapie op de website www.vvpt.be

Close
Menu