psychiatrische begeleiding

Psychiatrische begeleiding houdt in dat er getracht wordt om het aanpassingsvermogen van mensen te verstevigen door middel van (adviserende) gesprekken die op laag frequente basis (bv. 1 maal per maand) plaatsvinden. Vaak maakt een al dan niet langdurige behandeling met medicatie daar onderdeel van uit. De psychiatrische begeleiding kan gelijktijdig met een andere vorm van psychologische begeleiding of psychotherapie, beschreven op de website, en in samenspraak met een collega psycholoog, plaatsvinden.

Close
Menu