kostprijs en terugbetaling

Bij de psycholoog of psychotherapeut wordt de kostprijs van een individuele therapie, ouder-kindbegeleiding, relatietherapie of gezinstherapie (ong. 50 minuten). bepaald door verschillen i.f.v. opleiding en anciënniteit. U kan hen zelf contacteren in verband met deze kostprijs. De kostprijs varieert tussen de 50 en de 65 euro per sessie).

Kostprijs groepstherapie: €28 per sessie (wekelijks anderhalf uur).

Bij de psychiater is er terugbetaling conform RIZIV-tarieven, eigen bijdrage per gesprek.

Voor loopbaanbegeleiding: In samenwerking met de VDAB biedt The Job Coach jou de mogelijkheid het loopbaantraject te betalen met loopbaancheques. Met deze cheques betaal je 10 euro per uur voor 8 uur looopbaanbegeleiding. Meer informatie vindt je op www.thejobcoach.be

Betalen bij afwezigheid: we vragen u minstens 48 uur op voorhand te verwittigen indien u bij de volgende afspraak niet aanwezig kunt zijn, ook in geval van plotse ziekte, behoudens uitzonderlijke omstandigheden die u met uw psycholoog kunt bespreken. Indien dit niet het geval is, wordt de gemiste afspraak volledig aangerekend.

Indien u uw afspraak wenst te verplaatsen,minder dan 48 uur op voorhand: enkel indien u nog een afspraak in dezelfde week kunt krijgen, zal de gemiste afspraak niet aangerekend worden.

Er is voor een consultatie bij een psycholoog door de meeste mutualiteiten geen, tot een beperkte terugbetaling voorzien voor volwassenen. Vanaf 1 januari 2018 wordt door de CM  10 euro per sessie terugbetaald voor een maximum 12 sessies bij een psychotherapeut. Bij twijfel, bevraag dit bij uw mutualiteit. A.g.v. de veranderende wetgeving zullen in de toekomst wellicht wel meer terugbetalingsmogelijkheden komen.

Daarnaast is het zinvol om uw hospitalisatieverzekering te raadplegen. Sommige verzekeringen voorzien een vergoeding voor ambulante nazorg bij een psycholoog-psychotherapeut, tot 6 maand na een hospitalisatie. Er is dan wel een verwijzing van de behandelende arts noodzakelijk. Soms voorziet ook de werkgever een tussenkomst bij werkgerelateerde problemen.

Bij min-25jarigen voorzien een aantal mutualiteiten wel een gedeeltelijke tussenkomst in de kosten. Elke mutualiteit heeft een andere regeling.

Een helder overzicht van wat tot op heden de mogelijkheden zijn, vindt u op deze website: Visuele vergelijking terugbetaling kinderen en jongeren en Visuele vergelijking terugbetaling bij volwassenen

Opgelet: deze links openen in een nieuw venster.

mei 16th, 2015 by webmaster