kostprijs en terugbetaling

Bij de psycholoog of psychotherapeut wordt de kostprijs van een individuele therapie, ouder-kindbegeleiding, relatietherapie of gezinstherapie (ong. 50 minuten). bepaald door verschillen i.f.v. opleiding en anciënniteit. U kan hen zelf contacteren in verband met deze kostprijs. De kostprijs varieert tussen de 50 en de 65 euro per sessie). Zie ook: Bij wie kan ik terecht en voor welk probleem? Bij wie is er terugbetaling?

Bij de psycholoog of psychotherapeut wordt de kostprijs van een individuele therapie, ouder-kindbegeleiding, relatietherapie of gezinstherapie (ong. 50 minuten). bepaald door verschillen i.f.v. opleiding en anciënniteit. U kan hen zelf contacteren in verband met deze kostprijs. De kostprijs varieert tussen de 50 en de 65 euro per sessie). Zie ook: Bij wie kan ik terecht en voor welk probleem? Bij wie is er terugbetaling?

Kostprijs groepstherapie: €28 per sessie (wekelijks anderhalf uur).

Bij de psychiater is er terugbetaling conform RIZIV-tarieven, eigen bijdrage per gesprek.

Kostprijs loopbaanbegeleiding: Je hebt recht op 8 uren loopbaanbegeleiding. Je kan slechts één loopbaancheque voor vier uur begeleiding per keer bestellen. Heb je je vier uur begeleiding gevolgd, dan kan je een tweede loopbaancheque bestellen. Per loopbaancheque betaal je slechts 40 euro. Je betaalt dus maar 10 euro per uur.
De overheid komt voor een groot deel tussen in de kosten. Normaal kost dit traject 137,50 euro per uur!
Voorwaarden en bestellen van cheques op https://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding

Betalen bij afwezigheid: we vragen u minstens 48 uur op voorhand te verwittigen indien u bij de volgende afspraak niet aanwezig kunt zijn, ook in geval van plotse ziekte, behoudens uitzonderlijke omstandigheden die u met uw psycholoog kunt bespreken. Indien dit niet het geval is, wordt de gemiste afspraak volledig aangerekend.

Indien u uw afspraak wenst te verplaatsen,minder dan 48 uur op voorhand: enkel indien u nog een afspraak in dezelfde week kunt krijgen, zal de gemiste afspraak niet aangerekend worden.

Er is voor een consultatie bij een psycholoog door de meeste mutualiteiten geen, tot een beperkte terugbetaling voorzien voor volwassenen. Vanaf 1 januari 2020 wordt door de CM  10 euro per sessie terugbetaald voor een maximum 24 sessies bij een psychotherapeut, ten vroegste in zijn 3de opleidingsjaar. Klinisch psycholoog zijn is niet voldoende en geen voorwaarde.  Voor jongeren tot 25 jaar die nog kinderbijslaggerechtigd zijn, betaalt de CM macimum 30 euro terug voor maximum 24 sessies. Bij twijfel, bevraag dit bij uw mutualiteit. A.g.v. de veranderende wetgeving zullen in de toekomst wellicht wel meer terugbetalingsmogelijkheden komen.

Daarnaast is het zinvol om uw hospitalisatieverzekering te raadplegen. Sommige verzekeringen voorzien een vergoeding voor ambulante nazorg bij een psycholoog-psychotherapeut, tot 6 maand na een hospitalisatie. Er is dan wel een verwijzing van de behandelende arts noodzakelijk. Soms voorziet ook de werkgever een tussenkomst bij werkgerelateerde problemen.

Bij min-25jarigen voorzien een aantal mutualiteiten wel een gedeeltelijke tussenkomst in de kosten. Elke mutualiteit heeft een andere regeling.

Een helder overzicht van wat tot op heden de mogelijkheden zijn, vindt u op deze website: http://users.myonline.be/allemeesch/KlinPsy/Terugbetaling.htm of kan u als pdf hier downloaden (patiëntenplatform).

Opgelet: deze links openen in een nieuw venster.

Close
Menu