Psychodynamische Groepstherapie voor volwassenen (30 +)

Psychodynamische groepstherapie is het in een vaste groep (max. 8 leden) wekelijks spreken over jezelf en wat je bezig houdt, en dit binnen een kader van welomlijnde afspraken waaraan alle groepsleden zich willen houden. Groepstherapie is vooral aangewezen voor mensen die vragen hebben over hoe ze zich verhouden ten opzichte van anderen en hierin verandering willen krijgen. Algemene doelstelling is dat je meer zicht wil krijgen op de dieperliggende beweegredenen van je denken, voelen en handelen.

Een introductie en voorstelling van de een ambulante groepstherapie vindt u hier:

Irvin D.Yalom, een Amerikaans psychiater is de autoriteit op het gebied van interpersonal grouppsychotherapy.

Aanmelden bij Annie van de Vijver. Er volgen steeds enkele individuele kennismakingsgesprekken om te onderzoeken of deze groepstherapie voor u geschikt zou zijn en waarom deelname zinvol zou zijn.

Close
Menu