gezinstherapie of ouder-kindbegeleiding

Gezinstherapie is de first choice bij problematiek van kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 TOT 16 jaar. Ze maken dan nog deel uit van een hecht systeem,waarin ze dagdagelijks moeten functioneren en waarin ze invloeden ondergaan en zelf ook mee proberen invloed uit te oefenen. Deze complexe interactie werkt meestal regulerend,maar soms niet en dan moet er terug naar een evenwicht gezocht worden tussen de verschillende actoren, zodat het geheel weer kan functioneren en doorgroeien.Hiervoor dient gezinstherapie: met zijn allen  verder!!

In een eerste gesprek wordt samen met de ouder(s) een inventarisatie gemaakt van de moeilijkheden rond het kind of jongere.

Daarna volgen meestal een aantal gesprekken met het kind of de jongere en de ouders, samen of afzonderlijk. Doelstelling is het zoeken naar oplossingen die de communicatie en het samenleven binnen het gezin kunnen verbeteren.

Contactpersoon binnen de praktijk: Marc Janssens tel: 0499/312558

Close
Menu