De Voorzorg Limburg betaalt vanaf 2021 iets meer terug voor psychologische consulten

De voorzorg Limburg breidt zijn terugbetaling voor psychologische consulten uit!

Vanaf 01/01/2021 zullen alle leden van de Voorzorg Limburg beroep kunnen doen op een stukje terugbetaling bij psychologische bijstand. Dit voor maximaal 12 sessies per jaar en zowel voor jongeren (< 18 jaar of tot het einde van het recht op kinderbijslag / groeipakket) als voor volwassenen. Voor jongeren: Tussenkomst: 50% van de kosten met een max. van € 20/sessie (gewoon verzekerden) of € 30/sessie (verhoogde tegemoetkoming). Voor volwassenen: Tussenkomst: 50% van de kosten met een max. van € 10/sessie (gewoon verzekerden) of € 15/sessie (verhoogde tegemoetkoming).

Close
Menu